Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Bar görnüşli In-Ear Bluetooth nauşnik

TS1X

Gysga düşündiriş:

Çipset: JL6936D V5.0

Ansat ulanmak üçin el degirmek

Batareýanyň güýjüniň sanly görkezilmegi

Reodeim: A2DP / HFP / HSP / AVRCP/ BATERIYA DÖWLET MONITORY

Quygylygy: 2.4 GGs

Geçiş güýji: 2-nji synp

Aýdym-saz wagty: takmynan 5H

Gepleşik wagty: takmynan 6H

Garaşma wagty: 200H
Zarýad berilýän guty batareýasy: 300 mAh, nauşnik batareýasy: 40mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Sport deri hakyky simsiz gulakhalkalar

Bar görnüşli gulak dizaýny.

TWS tehnologiýasy çep we sag nauşnikleri simleriň kynçylyklaryndan doly azat edýär.Çep we sag aýratyn simsiz tejribe almaga mümkinçilik berýän aýratyn ýa-da bilelikde ulanylyp bilner.

Işjeň we garaşýan nauşnikleriň arasynda akylly kommutasiýa.

Bluetooth 5.0 Awtomatiki jübütlemek we el degirmek dolandyryşy: Iň täze Bluetooth 5.0 tehnologiýasyny ulanyp, nauşnik gapagyny açanyňyzdan soň awtomatiki birikdiriň.Duýgurlyk dolandyryşy sesiň +/- -ine aňsatlyk bilen ýetip biler, indiki / öňki aýdymy çalyp, jaňlara we beýleki funksiýalara jogap / ret edip biler.Kömekçiler bilen işleýär - IOS we Android bilen utgaşykly we Siri we Google Assistente girmegi goldaýar.

TSX-2
TSX-5

Göçme zarýad kassasy we amatly we durnukly: göçme zarýad korpusy, götermek aňsat, Bluetooth nauşniklerini islän wagtyňyz we islendik ýerde zarýad bermek bilen gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp bilersiňiz, günüň dowamynda aýdym-sazdan lezzet alyň.Simsiz nauşnikler zarýad gutusyna salnandan soň, awtomatiki zarýad alyp bolýar.Lighteňil we ergonomiki dizaýn, we amatly we ygtybarly laýyklygy üpjün edýän 3 jübüt Sport maslahatlary (S / M / L ululykda) bilen geliň.

Batareýanyň displeýi we simsiz zarýad bermek çalt zarýad bermek]: “Bluetooth” simsiz gulaklarynyň batareýasynyň sarp edilişini we akylly LED sanly displeý arkaly zarýad beriş korpusyny aňsatlyk bilen görüp bilersiňiz.Gulak gulaklarynyň zarýad beriş korpusy simsiz zarýad bermegi goldaýar.

Zarýad bermek üçin 300mAh, nauşnik üçin 40mAh.

TSX-4
TS1X
TS1X-1
TS1X-6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň