Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Mini tegelek Bluetooth 5.0 TWS gulakhalkalar

TS31

Gysga düşündiriş:

Bluetooth çipseti: JL6976 V5.0

Quygylygy: 2.40GHz ~ 2.48GHz

Geçiş güýji: 2-nji synp

Aýdym-saz wagty: takmynan 3-4H

Gepleşik wagty: takmynan 3-4H

Garaşma wagty: 80H-100H

Zarýad beriş gutusy batareýasy: 180mAh, nauşnik batareýasy: 25mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Mini tegelek Bluetooth 5.0 TWS gulakhalkalar

Hakyky simsiz gulak gulaklary Bluetooth 5.0: Simsiz gulakhalkalar arassa, çalt we ýumşak birikme üpjün edip bilýän, nol ýoýulmany we ýitgisiz ses ýazgysyny geçirip bilýän, simsiz gulak gulaklarymyz Google kömekçisi ýa-da Şri ýaly ses kömekçisini goldaýan ösen Bluetooth tehnologiýasyny kabul edýär.

2222222
333333333

Amaly aňsatlaşdyrmak üçin akylly duýgur dolandyryş.
Çalt zarýad bermek üçin yşyklandyryş zarýady.
tegelek ýaý ergonomiki dizaýna laýyk gelýär we TWS gulakhalkalaryny geýmek uzak wagtlap zyýany bolmaz.

“Super Bass” ses we ergonomiki dizaýn: Simsiz stereo nauşnikler “Super Bass” funksiýasyna eýedir, size ýokary hilli ses sazy we telefon jaňy getirer;3 dürli ululykdaky gulak gulagynyň ergonomiki dizaýny, gulagyň her görnüşi üçin amatly şert döredýär we güýçlendirilen ses izolýasiýasy üçin has gowy möhür döredýär.
Bluetooth nauşnikleri bir gezekde 3-4 sagat oýnamak wagtyny / gürleşiş wagtyny üpjün edip biler we zarýad beriş korpusynyň güýji bar.Islän wagtyňyz haçan zarýad bermelidigini bilip bilersiňiz.

111

Pleönekeý iş

111111111

Akylly duýgur dolandyryş
Bir düwme gulak gulaklarynyň ähli taraplaryny dolandyrýar
Simsiz nauşnikleri nädip ulanmaly?
Lefteke degmek çep ýa-da sag nauşnik: Oýna / duruzyň, jogap beriň / asyň;
Iki gezek degmek: Çep nauşnik -> yza gaýdyp,
sag nauşnik -> öňe geçmek;
Üç gezek degmek: Çep nauşnik -> ses aşak,
sag nauşnik -> sesiň peselmegi;
Çep ýa-da sag nauşnik uzynlygyna 3 sekunt basyň: Işjeň Siri

Bukjada näme bar?

1 x Bluetooth gulaklary
1 x zarýad kabeli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň