Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

TWS LED görkezijisi we güýç batareýasynyň kuwwaty, Duýgur dolandyryş, gulakly nauşnikler

TS24

Gysga düşündiriş:

Bluetooth çipseti: JL6973 V5.0

Quygylygy: 2.40GHz ~ 2.48GHz

Geçiş güýji: 2-nji synp

Aýdym-saz wagty: takmynan 5.5H

Gepleşik wagty: takmynan 5.5H

Garaşma wagty: 130H

Zarýad beriş gutusy batareýasy: 230mAh, nauşnik batareýasy: 30mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

TWS LED batareýa ekrany, duýgur dolandyryş, gulakly nauşnikler

“Bluetooth 5.0” we “Bir basgançakly jübütlemek”: simsiz “bluetooth” gulak çişleri iň soňky “Bluetooth 5.0” we “JL6973” çipsetini kabul edýär, has çalt awtoulag jübütini, durnukly birikmäni we signal geçirişini üpjün edýär, şonuň üçin ulanylanda nol gijä galarsyňyz.Bu simsiz nauşnikleri her kim üçin ulanmak aňsat bolar, sebäbi zarýad beriş enjamyndan çykanyňyzda gulak gulaklary jübütlenen enjamyňyza awtomatiki birikdiriler.

TS24-6
TS24-4

Ygtybarly fit we amatly geýim: Bu Bluetooth simsiz gulak gulaklary üçin gulagyňyza oňaýly bolmak üçin ergonomiki dizaýn ýörelgelerini kabul etmek.Çuňňur diňlemek üçin amatly gulak möhürini döretmäge kömek etmek üçin laýyk gulak gulaklaryny saýlamak üçin 3 dürli ululykdaky gulak maslahatlary berilýär (M ululygy gurulýar), uzak wagtlap türgenleşik, açyk howada işlemek üçin ajaýyp rahat eşik. .

Giň utgaşyklyk we duýgur dolandyryş: “iPhone” we “Android” üçin simsiz nauşnikler, planşetler, noutbuklar, kompýuter ect ýaly Bluetooth bilen işleýän enjamlaryň köpüsine gaty laýyk gelýär, şeýle hem aňsat duýgur dizaýn size kyn fiziki taýdan has amatly we amatly tejribe getirýär. düwmesi.Gulaklara edilýän basyşy azaltmak üçin, telefony işletmän birnäçe funksiýany gazanmak üçin diňe gulak gulaklaryna ýeňil degmeli.Aýdym-saz diňläniňizde we jaň edeniňizde size has amatly.

Ygtybarly we amatly ýer üçin ykjam, ýeňil dizaýn.
Kazyýet gulak gulaklaryna 5 gezek doly zarýad berýär.Batareýanyň derejesiniň görkezijisi galan batareýany görkezýär.

TS24-5

LED görkezijisi we güýç batareýasynyň kuwwaty: zarýad beriş korpusynyň batareýasynyň ýagdaýyny islendik wagt barlamaga kömek etmek üçin, LED görkezijisi bilen batareýanyň gutarandygy barada hiç wagt alada etmeli däl, zarýad beriş gutusy doly zarýad alnandan soň her LED 25% batareýany görkezýär, 4 LED köp gabat gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň