Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Önüm habarlary

 • Product New

  Täze önüm

  1. Pes gijikdirme näme we kime mätäç?PAU1606 çipi, oýun ses re modeiminiň gijikdirilişini 65ms azaltmak we mikrofonyň interkom üçin 38ms gijä galmagy bilen oýun tejribesini ösdürýär.Bu siziň üçin “gijä galmajak” wideo oýun tejribesini hödürleýär.Umumy ...
  Koprak oka
 • We are happy to announce we will launch New TWS Earbuds-T321B.

  Täze TWS Earbuds-T321B çykarjakdygymyza begenýäris.

  Täze TWS Earbuds-T321B çykarjakdygymyza begenýäris.Tegelek we ýumşak.Makiýa up aýnasynyň görnüşinden alnan ajaýyp çyzyklar, ajaýyp we ykjam noýba görnüşli merjen gulaklary bilen, aýdym-saz dabarasynyň açylyş dabarasyna däp-dessur berýär.Kiçijik beden.Uly batareýa.Kuwwat ...
  Koprak oka
 • CSR Çip Giriş

  CSR8605 ™, CSR8600® ýeke çipli Bluetooth® ROM ses enjamlarynyň maşgalasyna goşmaça bolup, giriş derejesini Bluetooth A2DP ses çüýşesi mono gürleýjilerini nyşana alýar.CSR8610 ™, arzan bahaly maksatly ösen eho we iki taraplaýyn ses çykarmak tehnologiýasy bilen bir çipli mono nauşnik çözgüdi ...
  Koprak oka
 • New Design ENC TWS Bluetooth Headset

  Täze dizaýn ENC TWS Bluetooth nauşnik

  Aýdym-saz we barmaklaryň ujunda hezil: Senagat dizaýnyny näzik we arassalamak ENC tehnologiýasy: Çagyryşlar üçin has gowy jaň hilini gowulandyrmak üçin ENC daş-töweregindäki sesiň peselmegi, kiçijik we näzik noýba görnüşli gulak gulaklary 3g Duýgur we amatly duýgur dolandyryş: Oýnaň. ..
  Koprak oka
 • Simsiz Bluetooth nauşnikleriniň zerurdygyny aýtmagyň 9 sebäbi

  Bluetooth nauşnikleri köp adam üçin tanyş däl.Olary ulandyňyzmy ýa-da ulanmadyňyzmy, iň bolmanda olar hakda eşitdiňiz, şeýlemi?Bazarda Bluetooth nauşnikleriniň üç esasy görnüşi bar: aragatnaşyk Bluetooth nauşnigi, aýdym-saz Bluetooth nauşnigi we sport Bluetooth ...
  Koprak oka
 • Which People Should Wear The Neck-mounted Bluetooth Headset?

  Boýnuna dakylýan Bluetooth nauşnigini haýsy adamlar geýmeli?

  1, kompýuter ofisiniň işgärleriniň öňünde uzak wagtlap oturmak Boýnuňy dakýan Bluetooth nauşniginiň artykmaçlygy, geýmek üçin amatly, ýöne ýakanyň aşagynda gizlemek aňsat, nauşnikde Bluetooth birikmesi ulanylýar, bu hem boşadylýar kabeliň gullygy, ...
  Koprak oka