Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

LED güýçli displeýli TWS Bluetooth nauşnik

TS16C

Gysga düşündiriş:

Çipset: JL6973 V5.0

Reodeim: A2DP / HFP / HSP / AVRCP / BATTERY DÖWLET MONITO

Quygylygy: 2.40GHz ~ 2.48GHz

Geçiş güýji: 2-nji synp

Aýdym-saz wagty: takmynan 2,5H

Gepleşik wagty: takmynan 2,5H

Garaşma wagty: 130H

Zarýad beriş gutusy batareýasy: 250 mAh, nauşnik batareýasy: 32mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

LED güýçli displeýli TWS Bluetooth nauşnik

Çalt geçiriş we az sarp etmek üçin JL6973 çipset we Bluetooth 5.0.
Hakyky simsiz Bluetooth nauşnikleri: Akylly we ergonomiki gulak dizaýny uzak möhletli ulanmaga mümkinçilik berýär, gulaklaryň köpüsine laýyk gelýär, ylgaw, ylgaw, gezelenç, sport zaly, welosiped sürmek we awtoulag sürmek ýaly ähli işjeň durmuş ýörelgelerine laýyk gelýär.Mugt jaň etmek we täzelikleri, aýdym-sazlary, filmleri, oýunlary we ses kitabyny diňlemek üçin ajaýyp.Seni kabelleriň ähli kynçylyklaryndan azat eder.Hiç haçan dykylan simlere ýüz tutmaly däl.Amatly simsiz durmuşyňyzdan lezzet alyň!

TS16C-2
TS16C-1

“FAST AUTO PAIRING” - hakykatdanam simsiz nauşnikler awtomatiki ulgamy enjamyňyza jübütlenende we birikdirilende kynçylyksyz tejribe berýär, gulakhalkalary zarýad korpusyndan çykaryň, biri-biri bilen awtomatiki jübütlener.Soňra gulak gulaklaryny jübütlemek üçin jübi telefonynyň Bluetooth sazlamasyna giriň we başlangyç jübütlenenden soň iň soňky jübütlenen enjamyňyz bilen awtomatiki birikdiriler.Işlemek aňsat we birikmek üçin çalt.

Duýgur dolandyryş: Duýgur dolandyryş datçikleri bilen dürli funksiýalar üçin düwmä degýärsiňiz.Duýgur programma, sazlary çalmak / duruzmak üçin ýörite bir programma üpjünçiligi, bir gezeklik, iki gezek degmek, ýalňyşlyklar ýa-da nädogry degmek arkaly täsirini azaldýar.Aýdym-saz diňläniňizde we jaň edeniňizde size has amatlydyr. Simsiz gulak gulaklarymyz, gulakly nauşnikleriň gulaklara oňaýly bolmagyny üpjün etmek üçin gel çeýe silikon gulaklary bilen ergonomiki taýdan ulanylýar.

TS16C-3

Duýgur dolandyryş: Duýgur dolandyryş datçikleri bilen dürli funksiýalar üçin düwmä degýärsiňiz.Duýgur programma, sazlary çalmak / duruzmak üçin ýörite bir programma üpjünçiligi, bir gezeklik, iki gezek degmek, ýalňyşlyklar ýa-da nädogry degmek arkaly täsirini azaldýar.Aýdym-saz diňläniňizde we jaň edeniňizde size has amatlydyr. Simsiz gulak gulaklarymyz, gulakly nauşnikleriň gulaklara oňaýly bolmagyny üpjün etmek üçin gel çeýe silikon gulaklary bilen ergonomiki taýdan ulanylýar.

TS16C-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň